Historia:

 

Firma nasza powstała w październiku 1995 r. i została zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta Sanoka pod numerem ew. 3967/95


Posiadana wiedza i wieloletnia praktyka zawodowa oraz znajomość rynku nieruchomości zapewnia rzetelną i fachową obsługę

 

 

Czym się zajmujemy:

 

W ramach naszej działalności wykonujemy usługi z zakresu: wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, wyceny środków trwałych, doradztwa w zakresie nieruchomości. Wszystkie w/w czynności wykonywane są przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe i licencje.

Posiadamy również stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wszystkie usługi świadczone przez nasze biuro.