Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna położona w miejscowości Falejówka, gmina Sanok.
Jest to działka o powierzchni 0,1204 ha, w kształcie prostokąta, ukształtowana w formie wąwozu.
Grunt w całości stanowi las bukowo - grabowy w IV klasie wieku (drzewa liczą około 80 - 90 lat), z domieszką ptasiej czereśni.
Działka znajduje się na terenie większego kompleksu leśnego.
Do działki brak jest prawnie uregulowanego dojazdu.» cena sprzedaży - 4 200 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych)