Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna położona w miejscowości Falejówka, gmina Sanok.
Jest to działka o powierzchni 0,2622 ha, w nieforemnym kształcie, ukształtowana w formie niecki.
Grunt nieużytkowany rolniczo, w niewielkiej części porośnięty krzakami i niewielkimi drzewami.
Działka znajduje się na skraju zabudowy, w sąsiedztwie gruntów rolnych.
Do działki brak jest prawnie uregulowanego dojazdu.
Dobra oferta dla osób, które potrzebują dodatkowego gruntu do KRUS'u.


» cena sprzedaży - 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)