Przedmiotem sprzedaży jest dnieruchomość rolna położona w miejscowości Falejówka, gmina Sanok.
Są to dwie graniczące ze sobą działki o łącznej powierzchni 0,3025 ha.
Jedna z działek jest w kształcie zbliżonym do trapezu, płaska, bardzo korzystna do uprawy.
Druga działka to nieformalna droga dojazdowa do pól uprawnych.
Działki znajdują się wśród gruntów uprawianych rolniczo.
Do działek brak jest prawnie uregulowanego dojazdu.
Dobra oferta dla osób, które potrzebują dodatkowego gruntu do KRUS'u.


» cena sprzedaży - 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych)