Przedmiotem sprzedaży jest działka rolno - leśna położona w miejscowości Falejówka, gmina Sanok.
Jest to działka o powierzchni 0,8819 ha, w kształcie prostokąta, w połowie o niewielkim nachyleniu, w połowie o sporym spadku terenu, ogólnie w kierunku zachodnim.
Grunt niemal w całości zadrzewiony i zakrzaczony. Zachodnią część działki stanowi las grabowy w IV klasie wieku (drzewa liczą około 70 - 80 lat), z domieszką buka, jawora i ptasiej czereśni.
Działka znajduje się na skraju kompleksu leśnego, w sąsiedztwie gruntów rolnych.
Do działki brak jest prawnie uregulowanego dojazdu.» cena sprzedaży - 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)