Przedmiotem sprzedaży jest grunt rolny położony w miejscowości Dydnia, gmina Dydnia.
Są to cztery działki o łącznej powierzchni 0,8300 ha, pośród gruntów rolnych i zadrzewionych, w odległości ok. 300 m od najbliższych domów.
Działki są częściowo zakrzaczone i zadrzewione, oraz posiadają urozmaiconą rzeźbę terenu (niewielkie jary, spadki terenu).
Każda z działek posiada dojazd drogą gruntową nieutwardzoną (drogą polną).
Dobra oferta dla osób chcących rozwinąc swoje gospodarstwo rolne, lub pod zalesienie.
W myśl znowelizowanych przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, grunt w całości może kupić jedynie rolnik, dlatego istnieje również możliwość zakupu działek osobno, w cenie 14 500 zł za 1 ha.

» cena sprzedaży za całość - 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)