Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka budowlana położona w Sanoku, obręb Dąbrówka, na osiedlu nowych domów jednorodzinnych, blisko centrum miasta (5 min samochodem, 20 min pieszo).
Działka o powierzchni 934 m2 w kształcie zbliżonym do kwadratu, o średniej szerokości ok. 30 m. Grunt lekko opada w kierunku południowym - jest ładnie nasłoneczniony.
Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne realizowane w formie zabudowy wolnostojącej, z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej. Dopuszcza się także lokalizowanie funkcji usługowych w formie lokali w budynkach mieszkalnych lub w odrębnych budynkach pod warunkiem ograniczenia ich oddziaływania zewnętrznego do granic działki własnej (za wyjątkiem usług szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi).
Działka położona jest pomiędzy dwiema drogami osiedlowymi.
Uzbrojona jest we wszystkie media (prąd, gaz, woda - miejska, kanalizacja - miejska).
Działka położona w bardzo cichym i spokojnym miejscu, o małym natężeniu ruchu, jednocześnie niedaleko punktów usługowych i handlowych.


» cena sprzedaży - 85 000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)