Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego do gruntu działek położonych w miejscowości Tarnawa Dolna, gmina Zagórz.
Są to działki o powierzchni:
- 3057 m2, (nr 1)
- 3168 m2, (nr 5)
- 3010 m2, (nr 6)
- 3389 m2, (nr 7)
- 4121 m2. (nr 8)

Działki znajdują się w bardzo urokliwym i cichym miejscu, bezpośrednio nad brzegiem rzeki Osława (każda z działek graniczy z linią brzegową rzeki). W otoczeniu jest bardzo dużo zieleni (łąki, lasy).
Dojazd do działek odbywa się drogą asfaltową, dalej drogą utwardzoną, a następnie wewnętrzną drogą gruntową nieutwardzoną. Każda z działek posiada zapewniony dostęp do wewnętrznej drogi dojazdowej.
Działka nr 1 uzbrojona jest w energię elektryczną, do pozostałych działek energię można "podciągnąć". Na działkach brak jest innych mediów.
Teren działek płaski, wzdłuż rzeki o niewielkim obniżeniu.
W większości działki stanowią łąki (grunt porośnięty trawą), jedynie na działce nr 1 znajdują się dwa nieduże budynki użytkowe, oraz działka nr 1, nr 7 i nr 8 są częściowo zadrzewione i zakrzaczone. Niewielkie zakrzaczenie występuje również wzdłuż brzegu rzeki.
Przy każdej z działek można urządzić sobie własne zejścia nad rzekę i kąpieliska.
Bardzo atrakcyjne miejsce pod rekreację indywidualną.


» cena sprzedaży - za działkę o powierzchni 3057 m2 - 26 000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych)
» cena sprzedaży - za działkę o powierzchni 3168 m2 - 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
» cena sprzedaży - za działkę o powierzchni 3010 m2 - 19 000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych)
» cena sprzedaży - za działkę o powierzchni 3389 m2 - 21 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych)
» cena sprzedaży - za działkę o powierzchni 4121 m2 - 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)