Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w miejscowości Wujskie, gmina Sanok.
Jest to niezabudowana działka o charakterze rolno - budowlanym o powierzchni 1,3100 ha położona wśród luźnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz gruntów niezabudowanych.
Działka o dogodnych gabarytach (szerokość przy drodze to ok. 90 m), ukształtowana jest w formie dwóch niemal płaskich tarasów, przedzielonych niewielką skarpą.
Nieruchomość usytuowana pomiędzy drogą asfaltową biegnącą przez miejscowość, a potokiem Wujski. Na działkę został urządzony wjazd ze wspomnianej drogi asfaltowej.
Uzbrojenie stanowi energia elektryczna, woda (studnia do wykonania we własnym zakresie) i kanalizacja gminna.
Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani nie została dla niej wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zarówno w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak i "starym" planie około połowa działki (przy drodze) znajduje się w terenach różnych form mieszkalnictwa z dopuszczeniem funkcji usługowej, pozostała część w terenach rolnych (przy potoku).
Ze względu na atrakcyjne położenie działka daje szerokie możliwości zainwestowania, zarówno pod dom mieszkalny jednorodzinny, budynek z funkcją agroturystyczną, pod domki rekreacyjne, itp.

Wujskie to niewielka miejscowość ulokowana na południowym stoku Gór Słonnych, w dolinie potoku Wujski, w odległości ok. 12 km od Sanoka, przy trasie prowadzącej z Sanoka do Przemyśla. Miejsce idealne dla osób, które cenią sobie ciszę i spokój, a okolica bogata w dobra naturalne (rzeka San, przepływająca przez sąsiednią miejscowość, liczne lasy), dają możliwość aktywnego spędzania czasu (wycieczki piesze i rowerowe, wędkowanie, grzybobranie, itp.).

» cena sprzedaży - 129 000 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych)