Usługi:

 

Wycena firm i nieruchomości
»  Wykonujemy operaty szacunkowe określenia wartości nieruchomości : budynków i lokali
»  nieruchomości komercyjnych
»  gruntów o różnym przeznaczeniu
»  lasów
»  ograniczonych praw rzeczowych np. służebności

Wykonujemy opracowania i ekspertyzy dotyczące :
»  doradztwa w zakresie rynku nieruchomości
»  efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
»  skutków uchwalania lub zmiany miejscowych planów
»  oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokali
»  bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
»  określenia wartości na potrzeby indywidualnego inwestora
»  wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Wykonujemy wyceny do różnych celów w tym na potrzeby banków. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 

« wstecz