Usługi:

 

Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzamy nieruchomościami :
»  mieszkalnymi
»  komercyjnymi
»  przemysłowymi

Przy wykonywaniu działalności zawodowej stosujemy obowiązujące przepisy prawa i standardy zawodowe. Działamy na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością zawartą z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości , ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 

« wstecz