Usługi:

 

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, najmu lub dzierżawy. Działamy na podstawie umowy pośrednictwa.

W ramach swoich usług proponujemy pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i najmie:
»  lokali i budynków mieszkalnych
»  lokali i budynków użytkowych
»  gruntów różnego przeznaczenia

 

Wzory umów (warunki umowne do negocjacji z klientem):

- umowa sprzedaży na wyłączność

- umowa sprzedaży otwarta

- umowa kupna

- umowa wynajmu na wyłączność

- umowa wynajmu otwarta

- umowa najmu

Działamy na rzecz osób fizycznych i firm. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

« wstecz